Title: Te Pukapuka ka Kore e Pānuihia
Author: Tim Tipene
Illustrator: Nicoletta Benella
Translator: Kanapu Rangitauira
ISBN: 978-1-99-004247-8
RRP: $22.99
Specs:  PB, 270 x 210 mm portrait, 32 pp, colour
Published: 1 September 2023

For Teacher Resource: click here

He uaua te pānui pukapuka mā ētahi tāngata — he uaua mā te tamai roto i tēnei pukapuka. Engari, arā ētahi pukapuka ka tohua kia pānuihia e koe, mea rawa ake ka puare mai he ao whakamīharo i roto i ngā whārangi.

Ko Te Pukapuka ka Kore e Pānuihia tētahi o aua pukapuka.

Pūtake mai ai i ōna wheako, ka whakaahuatia e te kaituhi whiwhi tohu, e Tim Tipene ētahi o ngā uauatanga i ngā wā he uaua te pānui, he whakamōhio atu ki ngā tamariki e taea ana aua uauatanga te eke panuku.

The boy who narrates this story doesn’t like reading, until one day in the school library he picks up Te Pukapuka ka kore e Pānuihia. Suddenly the book takes on a life of its own – and before he knows it, he’s finished the book. ‘What should I read next?’

Te Pukapuka ka Kore e Pānuihia takes the viewpoint of children who have reading struggles, with design guided by educators for appeal to reluctant or even dyslexic readers This inspirational story is available in Māori (in this paperback edition) as well as in English (hardback).